De oplettende toeschouwer heeft ze vast wel eens gezien in de Carnavalsoptocht. Elk jaar doen ze daar met een fietskar, snoepjes uitdelend, aan mee.

Maar wie hoort er nu eigenlijk bij die Vriendenkring HDL? Waar staan ze voor? En kan iedereen "vriend" worden of moet er dan adellijk (carnavals)bloed door je aderen stromen?

Ontstaan

Vroeger trad je als ex-Prins Carnaval automatisch toe tot de Hoge Raad, het bestuur van de Stichting HDL. In 1983, toen Martien van Zutphen geregeerd had over Snevelbokkeland, was de Hoge Raad echter op volle sterkte en bestond er dus geen behoefte aan uitbreiding. Martien vond het jammer dat hij daardoor niet meer betrokken kon blijven bij de activiteiten van de Stichting HDL. Ook Cees de Been had dit gevoel toen hij zijn prinsenkostuum had ingeleverd. En zo ontstond het idee om een "vriendenkring" op te richten. In eerste instantie dus een club van oud-prinsen. Wel al met dezelfde doelstelling als tegenwoordig: het bieden van financiële ondersteuning aan het sociale carnavalsgebeuren in HDL.

Doel

De vriendenkring HDL staat los van de Stichting HDL maar biedt wel financiële ondersteuning aan een gedeelte van hun activiteiten. Het gaat dan met name om de activiteiten die erop gericht zijn om mensen die carnaval niet op dezelfde manier kunnen beleven zoals wij, er toch bij te betrekken. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de ouderen en de zieken. Het publiek van de 55+ Pronkzitting krijgt bijvoorbeeld een kopje koffie en een hapje aangeboden namens de vriendenkring. De oud-prinsen zijn daar aanwezig om hand- en spandiensten te verlenen zoals het aannemen van de jassen, het begeleiden van demensen en het serveren van drankjes en hapjes. Dat is overigens niet voorbehouden aan de oud-prinsen; vrienden die het leuk vinden om hierin te ondersteunen, zijn van harte welkom. De bewoners en personeelsleden van Laverhof kunnen elke carnavalsdinsdag rekenen op een lekker gebakje bij de koffie, eveneens bekostigd door de vriendenkring.

En verder worden elk jaar ongeveer 65 fruitmandjes bezorgd bij de ernstig en langdurig zieken van HDL. De Prins en zijn gevolg gaan deze persoonlijk overhandigen aan de betreffende mensen. Er worden huisbezoeken afgelegd maar ook zieken die verblijven in Laverhof, worden met een bezoekje vereerd. Het zijn vaak hele bijzondere momenten, zowel voor de zieken als voor het bezoek. Naast de zieken en de ouderen, kan ook de jeugd van HDL rekenen op aandacht vanuit de vriendenkring. Men probeert de jongeren te stimuleren om deel te nemen aan carnavalsactiviteiten, bijvoorbeeld door de medailles voor de jeugdoptocht te bekostigen.

Uitbreiding

Op dit moment bestaat de vriendenkring uit ongeveer 245 personen. We hebben een kleine terugloop gehad en hoewel er nog geen sprake is van paniek, zien we natuurlijk graag dat de vriendenkring zich verder uitbreidt. We willen namelijk dat de sociale activiteiten ook in de toekomst uitgevoerd kunnen blijven worden en daar is nu eenmaal geld voor nodig. Overigens komt dat geld echt volledig ten goede van bovengenoemde doelgroepen. Bij sommige mensen bestaat het idee dat het geld uitgegeven wordt aan drank en feesten voor de vrienden en/of de leden van Stichting HDL, maar dat is absoluut niet het geval.

Zoals eerder aangegeven, bestaat de vriendenkring allang niet meer uit alleen "oud-prinsen". Iedereen die het sociale carnaval een warm hart toedraagt, kan zich aansluiten. De laatste jaren hebben we redelijk "jeugdige" Prinsen gekend en die brengen dan vaak ook weer jonge vrienden in. En dat is goed. Want het is belangrijk dat juist de jeugd zich ervan bewust wordt dat dit initiatief moet blijven voortbestaan

Voordelen

Naast een goed gevoel omdat je een bijdrage levert aan het sociale carnavalsgebeuren in HDL, krijg je als lid van de vriendenkring een aantal "cadeautjes". Eén daarvan is een gratis entreekaart voor de Pronkzitting. Ook mag je met voorrang extra kaarten bestellen voor je vrienden zodat je

ervan verzekerd bent dat je allemaal bij elkaar kunt zitten. Verder ontvang je als vriend een originele shawl, een jaarplaatje en een medaille. Tijdens carnaval mag je tegen een vriendenprijs "aanschuiven bij de Prins". Er wordt dan een heerlijk diner geserveerd bij Restaurant De Leijgraaf. Tot slot krijg je elk jaar "Hoog Bezoek" van een oud-prins die je persoonlijk de carnavalskrant komt overhandigen. En dat alles voor slechts 30 euro per jaar.

Vriend worden?

Lid worden van de vriendenkring HDL kan door contact op te nemen met Henk Schakenraad (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of één van de andere oud-prinsen. Je kunt dat doen tijdens carnaval maar het is natuurlijk nog slimmer om het nu meteen al te doen.

We zien ernaar uit dat jij erbij komt!!

Allaaf

Wilson Bosch

Voorzitter